Dokument arkiv

2023

Bestyrelsen

Ordinært bestyrelsesmøde

29. november 2023

Ordinært bestyrelsesmøde

02. oktober 2023

Ordinært bestyrelsesmøde

28. juni 2023

Ordinært bestyrelsesmøde

13. Marts 2023

Referater

Ordinært bestyrelsesmøde

29. november 2023

Ordinært bestyrelsesmøde

2. oktober 2023

Ordinært bestyrelsesmøde

28. Juni 2023

Ordinært bestyrelsesmøde

13. Marts 2023

Ordinært bestyrelsesmøde

30. Januar 2023

Komitéen

Referat fra komitémøde

28. juni 2023

Program for komitémøde

28. juni 2023

2022

Strategi og vedtægter

Vedtægter AlsFynForbindelsen

20. December 2022

Forretningsorden Komitéen

20. December 2022

Forretningsorden Bestyrelsen

20. December 2022

Bestyrelsen

Dagsordener

Konstituerende bestyrelsesmøde

20. December 2022

Referater

Konstituerende bestyrelsesmøde

20. December 2022

Generalforsamling

Dagsordener

Stiftende generalforsamling

20. December 2022

Referater

Stiftende generalforsamling

20. December 2022

CVR: 4372 4541

Sønderborg Kommune logo hvid