Dokumenter

Styrelsesdokumenter

Godkendt Budget

13. Marts 2023

Vedtægter AlsFynForbindelsen

20. December 2022

Forretningsorden Komitéen

20. December 2022

Forretningsorden Bestyrelsen

20. December 2022

Bestyrelsen

Dagsordener

Ordinært bestyrelsesmøde

13. Marts 2023

Konstituerende bestyrelsesmøde

20. December 2022

Referater

Ordinært bestyrelsesmøde

13. Marts 2023

Protokal af bestyrelsesmøde

30. Januar 2023

Konstituerende bestyrelsesmøde

20. December 2022

Generalforsamling

Dagsordener

Stiftende generalforsamling

20. December 2022

Referater

Stiftende generalforsamling

20. December 2022

Komitéen

CVR: 4372 4541

Sønderborg Kommune logo hvid