AlsFynBroen er et udviklingsprojekt

 

Og tilmed et udviklingsprojekt med et enormt potentiale. Hvorfor? Fordi det modsat næsten alle andre infrastrukturprojekter ikke kun handler om at opgradere en eksisterende vej.

I stedet handler AlsFynBroen om at forbinde to landsdele, Sønderjylland og Fyn, der nok er geografisk tætte, men som i praksis er meget langt fra hinanden. Det handler om at skabe forudsætningerne for fremtidens vækst og udvikling i en del af Danmark, som ofte bliver overset.

Derfor kalder vi AlsFynBroen for et udviklingsprojekt. En bro mellem Fyn og Sønderjylland vil åbne helt nye muligheder for erhvervslivet. For eksempel vil storeproduktionsvirksomheder nemmere kunne få sine varer ind og ud af fabrikkerne og til og fra udlandet. Samtidig vil antallet af mulige kunder for de små erhvervsdrivende blive markant større.

Bro imellem Als og Fyn

Pendlingen stiger voldsomt

Det samme gælder arbejdstagerne på begge side af Lillebælt, der vil få mange flere job
inden for køreafstand. Pendlingen mellem Als og Fyn er i dag under 100 biler i døgnet. Med en fast forbindelse vil rejsetiden mellem Sønderborg og Odense blive forkortet med næsten en time, og antallet af pendlere mellem Als og Fyn anslås at blive 30-doblet. Det indikerer, at der ligger et enormt
potentiale i at forbinde to arbejdsmarkeder, som i dag er næsten adskilte.

Løfter Fyn og Sønderjylland

For Sydfyn vil en fast forbindelse også betyde, at turisterne sydfra nemmere kan komme til Faaborg og Det Sydfynske Øhav. Ligesom en opgraderet eller ny vej mellem Faaborg og Odense (hvilket også er en del af projektet) vil gøre det hurtigere at pendle mellem de to byer – og dermed gøre Faaborg mere attraktiv for bosætning.

I Sønderborg og omegn vil en fast forbindelse reducere køretiden til København og Odense med næsten en time. Det vil gøre det nemmere for områdets store arbejdspladser at tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Arbejdskraft, som uden problemer kan være pendlere fra Fyn.

Og endeligt er der de store synergi-perspektiver i at bringe den hastigt voksende robotklynge på Fyn tættere på de store industrivirksomheder i Sønderjylland og Nordtyskland.

Store tidsbesparelser og milliardeffekter
Når det er sagt, vil en fast forbindelse mellem Als og Fyn selvfølgelig også have trafikale effekter. Den vil mærkbart kunne fjerne noget af den stigende trængsel på Vestfyn og i Trekantområdet. Og for samfundet som helhed vil en fast forbindelse give et stort overskud.

Faktisk er AlsFynBroen et af de infrastrukturprojekter i Danmark, der vil være bedst for samfundsøkonomien. Alene for Fyn og Sønderjylland er de samfundsøkonomiske effekter ved en fast forbindelse på mere end 18 milliarder kroner.

Så kort sagt: Potentialet er enormt.