Carsten Aa er nyt medlem af AlsFynForbindelsens bestyrelse

Direktør i Odense Havn, Carsten Aa, er trådt ind i AlsFynForbindelsens bestyrelsen. Vi byder ham varmt velkommen.

Den direkte årsag til, at Carsten Aa træder ind i bestyrelsen, er en erkendelse af, at den faste forbindelse mellem Als og Fyn også er i Odense Havns forretningsmæssige interesse. Med den planlagte dryport ved Aarslev syd for Odense er det relevant at se på en lettere adgang til det tyske marked fra Fyn.