Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i AlsFynForbindelsen fredag den 31. maj 2024

Vi indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i AlsFynForbindelsen den 31. maj kl. 11.00, da der har vist sig behov for en mindre revision af vedtægterne. Komitémedlemmer er velkomne til at deltage. Generalforsamling holdes virtuelt og forventes at vare cirka 15. minutter. Dagsorden mv. offentliggøres senest to uger før generalforsamlings afholdelse.

Send venligst en mail til Sekretariatschef Jes Schwartz-Hansen på jes@alsfynforbindelsen.dk hvis du ønsker at deltage. Så modtager du et link til Teams.