Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 5. marts 2024 kl. 13.00-14.30

Kære medlem af AlsFynForbindelsen

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling. I år bliver den holdt virtuelt, da det blev besluttet på bestyrelsesmødet den 29. november 2023 at gøre det på den måde.

Du har mulighed for at få et forslag behandlet på generalforsamlingen, hvis jeg modtager det senest den 13. februar. Dagsorden og bilag sendes ud senest den 20. februar.

Hvis du ønsker at lade dig repræsentere ved fuldmagt, skal du give besked skriftligt, gerne per mail.

Indkaldelsen er udsendt rettidigt, da det skal ske senest 4 uger før generalforsamlingen, dvs. senest den 6. februar 2024. Jeg vedhæfter for en god ordens skyld vedtægterne.

Med venlig hilsen
Jes Schwartz-Hansen
Sekretariatschef
T: 24 24 01 64
jes@alsfynforbindelsen.dk