AlsFynBroen og fremtidens infrastruktur

– vækst, klima og et Danmark i balance

 

12. november 2020

}

Kl. 14.15 - 17.00

Der stilles store krav til fremtidens infrastruktur. Den skal bidrage til at realisere Danmarks høje klimaambitioner, til at skabe vækst og nye arbejdspladser og til at sikre et sammenhængende Danmark i balance.

Denne minikonference fokuserede på, hvordan et projekt og en vision som for eksempel AlsFynBroen spiller ind i disse dagsordener. Se program og deltagere nederst på siden.

På grund af coronavirus var konferencen virtuel. Du kan se hele konferencen her.

Program for konferencen

Kl. 14.15 – 14.25

Velkommen

v/ borgmester Hans Stavnsager (S), Faaborg-Midtfyn Kommune

Kl. 14.25 – 15.10

Et nyt dansk eksporteventyr?

Potentialet i at forbinde den fynske robotklynge med industrien i Sønderjylland og Nordtyskland

Robotbranchen er på en rejse fra 5000 til 25.000 jobs i Danmark hen mod 2025. Robotbranchen kan blive større end IT-branchen globalt og rummer samtidigt en del af svarene på menneskehedens fremtidige udfordringer. Klyngen med centrum i Odense har brug for mere volumen for at indfri potentialet.

I klyngeteori taler man om vigtigheden af ’anchor companies’, som er store virksomheder, der kan bidrage med afprøvning af produkter og adgang til nye kundesegmenter, og på den måde trække kapital, kompetencer og knowhow ind i en klynge.

Hvordan ser potentialet ud for et samarbejde mellem fynske robotvirksomheder og industrien på Als og i Sønderjylland? Og hvor meget betyder det i den sammenhæng, at der er en fast forbindelse mellem Fyn og Als?

Panel:
Peter Rahbæk Juel (S), borgmester, Odense Kommune
Troels Petersen, Senior Vice President for Corporate M&A, Danfoss
Mikkel Christoffersen, CEO, Odense Robotics

Kl. 15.10 – 15.55

Den grønne omstilling og behovet for ny infrastruktur

– hvordan spiller det sammen?

Danmark har en målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent inden 2030. Det vil kræve en markant omlægning af blandt andet transportsektoren, som står for cirka 30 procent af det danske CO2-udslip.

Samtidig er der behov for at investere i den danske infrastruktur for at sikre vækst og et Danmark i bedre balance. Hvordan når vi i mål med klimamålsætningerne, samtidig med at vi skal udbygge og forbedre vores infrastruktur?

Panel:
Niels Buus Kristensen, rådsmedlem, Klimarådet, forskningsleder, Transportøkonomisk Institutt i Oslo
Michael Svane, direktør, DI Transport
Torben Lund Kudsk, afdelingschef, FDM

Kl. 15.55 – 16.10

Pause

Kl. 16.10 – 16.55

Et nyt Danmarkskort

– til gavn for hele Danmark

Med en årlig vækst i trafikken på motorvejsnettet på et par procent har Danmark brug for mere og bedre infrastruktur. Der er et erkendt behov for at tænke i nye løsninger i stedet for blot at udbygge de eksisterende motorveje.

Det handler blandt andet om at sikre nye, supplerende forbindelser, der kan aflaste og være alternativ til de mest befærdede veje. Ligesom en opgradering af den offentlige transport og roadpricing er knapper, der kan drejes på.

Hvordan skal fremtidens øst-vest-akse se ud i det lys? Og hvilke projekter er i spil? Muligheder som har været nævnt er en Kattegat-forbindelse, en time-model (tog), en AlsFynBro, en parallel Lillebæltsforbindelse og en opgradering af Spodsbjerg-Tårs ruten.

Panel:
Brian Mikkelsen, adm. direktør, Dansk Erhverv
Claus Jensen, forbundsformand, Dansk Metal
Kristian Pihl Lorentzen (V), MF og transportordfører
Jens Egdal, direktør, Transport, Byer og Mobilitet, Rambøll

Kl. 16.55 – 17.00

Tak for idag

v/ borgmester Erik Lauritzen (S), Sønderborg Kommune

Programmet for konferencen kan downloades her