Om AlsFynForbindelsen

I AlsFynForbindelsen er det vores mål at bidrage til, at der bliver etableret et objektivt og sagligt grundlag for at træffe beslutning om, hvorvidt der skal bygges en fast forbindelse mellem Fyn og Als.

Vi er fuldt bevidste om, at de miljø- og klimamæssige konsekvenser af projektet endnu er uafklarede og kan vise sige problematiske.

Samtidig tror vi – ud fra den viden, vi har i dag – at en fast forbindelse er en god idé. Vi forventer nemlig, at det kan lykkes at finde en balance mellem natur og vækst. Her kan du læse mere om, hvorfor og hvordan fakta betyder alt for os.

Hvorfor en fast forbindelse

Ud fra den viden, vi har i dag, tror vi, at en fast forbindelse er en god idé.

Her er de vægtigste grunde:

  • Fordi samfundsøkonomien ser sund ud.
  • Fordi en forbindelse vil binde to områder sammen, der i dag på mange måder er adskilte.
  • Fordi forbindelsen dermed vil bidrage til et mere dynamisk arbejdsmarked, et stærkere erhvervsliv, synergieffekter inden for sundheds- og uddannelsessektoren og bedre bosætningsforhold i den sydlige del af Fyn og den sydøstlige del af Sønderjylland.

Samtidig er vi fuldt bevidste om, at de miljø- og klimamæssige konsekvenser af projektet endnu er uafklarede og kan vise sige problematiske. Til det er der kun et at sige. Vi baserer os på fakta. Tingene skal undersøges grundigt. Hvis en fast forbindelse samlet set ikke giver mening. Ja, så giver den ikke mening. Og hvis den ikke giver mening, så bliver det ikke os, der skubber på for at fremme projektet.

Vi håber og forventer dog, at det kan lykkes at finde en balance mellem natur og vækst, når blot vi baserer os på fakta.

Vi har på hjemmesiden samlet information om projektet og vores arbejde. Vi håber, det er nyttigt. Og man er altid velkommen til at kontakte os. Så hjælper vi, så godt vi kan.

En fast forbindelse mellem Als og Fyn

Mere viden om den faste forbindelse

I juni 2021 vedtog alle partier i Folketinget en infrastrukturaftale. En del af aftalen var en forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Forundersøgelsen er nu gået i gang og du kan læse mere her.

Der er dog allerede samlet betydelige mængder viden om, hvad en fast forbindelse betyder. Blandt andet stod Vejdirektoratet for en rapport i 2019, ligesom vi – og Region Syddanmark – har fået udarbejdet en lang række analyser. Endelig har vi samlet en de mest relevante fakta her på hjemmesiden.

CVR: 4372 4541

Sønderborg Kommune logo hvid