Om AlsFynBroen

En fast forbindelse mellem Fyn og Als vil skabe vækst, udvikling og regional sammenhængskraft. Derfor indgik Sønderborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune i marts 2017 en samarbejdsaftale med det formål at undersøge projektets potentiale.

I sit arbejde fokuserer AlsFynBroen særligt på at samle og formidle viden om, hvad en bro mellem de to øer vil betyde. Det arbejde sker ved løbende at lave analyser, rapporter og undersøgelser om blandt andet økonomiske effekter, trafik, finansieringsformer, kultur, regional identitet, uddannelsesniveau, miljø etc.

Projektet udspringer af den debat og folkelige opbakning til en fast forbindelse, som der i mange år har været på både Als og Fyn. Derfor arbejder AlsFynBroen også tæt sammen med Foreningen Als-Fyn Broen, som er en frivillig organisation, der i sit arbejde primært fokuserer på at skabe lokal opmærksomhed og opbakning til en bro.

Organisation bag AlsFynBroen

Organisation

AlsFynBroen består af en styregruppe, en komité og et sekretariat. Arbejdet er fordelt sådan, at styregruppen har beslutningskraften, mens komitéen med dens brede vifter af fagligheder og store knowhow er rådgivende i forhold til analyser og undersøgelser og er med til at udstikke projektets overordnede retning. Samtidig fungerer komitéens medlemmer også som ambassadører for projektet. Sekretariatets rolle er at understøtte styregruppe og komité samt stå for organisatoriske og kommunikative opgaver.