Revideret kommissorium giver bedre beslutningsgrundlag  

Forligspartnerne bag AlsFynForbindelsens forundersøgelse har revideret kommissoriet, så man nu undersøger flere mulige linjeføringer.

Det oprindelige kommissorium var ret restriktivt med hensyn til undersøgelsesområdet. For kyst-til-kyst betød det, at kun tracéet mellem Fynshav og Horne Næs var i spil. Fyn var også begrænset til kun en ny vej fra Horne Næs til et sted mellem Bøjden og Horne, hvorefter linjeføringen fulgte rute 8 til Faaborg og senere rute 43 fra Faaborg til Årslev.

Så snævert et fokus har vist sig ikke at være optimalt. Blandt andet er havbunden potentielt vanskelig mellem Horne Næs og Fynshav. Tilsvarende er det ikke nemt at udvide rute 43 igennem Svanninge Bakker. Derfor er kommissoriet blevet revideret.

Konkret betyder revisionen af kommissoriet, at man nu også ser på en mulig udvidelse af rute 8 på Fyn – dvs strækningen mellem Faaborg og Kværndrup.

Kyst-til-kyst undersøgelsesområdet er også blevet bredere. Forundersøgelsen skal nu se på to yderligere tracéer. Et tracé mellem Nordals og Horne Næs og et andet mellem Nordals og et sted syd for Assens og nord for Helnæs på Fyn.

Udvidelsen af kyst-til-kyst undersøgelsesområdet betyder selvfølgelig også, at der skal ses på linjeføringer på land, som leder frem til den faste forbindelse.

”Det er godt, at vi får undersøgt flere muligheder. Det vil alt andet lige betyde, at kvaliteten af beslutningsgrundlaget bliver højere, og det derfor bliver nemmere at træffe beslutning om en eventuel miljøkonsekvensvurdering,” siger sekretariatschef for AlsFynForbindelsen, Jes Schwartz-Hansen.

”Flere linjeføringer betyder selvfølgelig også, at kompleksiteten bliver større – og dermed, at der er flere potentielt kritiske røster. Men alt i alt er det en rimelig pris at betale for et bedre beslutningsgrundlag for AlsFynForbindelsen,” siger Jes Schwartz-Hansen.

Den endelige afrapportering på forundersøgelsen kan på grund af det udvidede undersøgelsesområde rykke til første halvår af 2025 i stedet for sidste halvdel af 2024, som hidtil har været planlagt.