En ny analyse viser gode perspektiver i at indsætte hurtigere og hyppigere elfærger mellem Als og Fyn. Det kan ikke erstatte behovet for en fast forbindelse, men er et oplagt første skridt, siger AlsFynBroens formand.

Grønne effekter og en høj samfundsøkonomisk gevinst. En ny analyse, som COWI har lavet for AlsFynBroen viser, at en hurtigere, hyppigere og eldrevet færgefart mellem Bøjden og Fynshav på mange områder vil være en god investering. Derfor mener AlsFynBroen, at de bedre færger bør indsættes allerede fra 2024, hvor en ny kontraktperiode begynder. Ruten besejles i dag af Molslinjen under navnet Alslinjen.

Men selv hurtigere færger med hyppigere adgange kan ikke erstatte behovet for en fast forbindelse, da det er et projekt i en helt anden skala og med langt større gevinster. Det siger formand for AlsFynBroens styregruppe, Jørgen M. Clausen.

”En bedre færgeforbindelse vil være med til at bringe Fyn tættere på Als og Sønderjylland, så det bakker vi op om i AlsFynBroen. Men sammenlignet med en fast forbindelse er bedre færger et ret lille projekt, som ikke giver tilnærmelsesvist de samme tidsbesparelser, og effekterne for økonomien og arbejdsmarkedet er i en anden liga. En fast forbindelse vil samle det fynske og sønderjyske arbejdsmarked og vil være en reel gamechanger for hele Syddanmark. Derfor ser vi bedre færger som et oplagt første skridt på vejen til en fast forbindelse.”

Nettonutidsværdi viser forskellen mellem færger og fast forbindelse

Den nye COWI-analyse viser, at en hurtigere, hyppigere og eldrevet færgeforbindelse vil have en intern rente – et tal for det samfundsøkonomiske afkast af investeringen – på 16 procent.

Den interne rente for en fast forbindelse er beregnet til 5,5 procent. Men da en fast forbindelse er et langt større anlægsprojekt og dermed en større investering, vil samfundet – trods en lavere intern rente – få en større gevinst i kroner og øre.

Det illustreres af nettonutidsværdien, der viser hvor meget samfundet får tilbage, når man kigger på indtægter minus omkostninger. Nettonutidsværdien af bedre færger vil være 1,7 milliarder kroner, viser COWI’s analyse. Til sammenligning er nettonutidsværdien for en fast forbindelse cirka 11,4 milliarder kroner.

Jørgen M. Clausen opsummerer:

”Kort sagt: En bedre færgeforbindelse her og nu er en rigtig god idé. En fast forbindelse på sigt er en rigtig, rigtig god idé.”

 Læs mere om tallene her: Effekter ved en fast forbindelse mellem Als og Fyn og en elfærgeforbindelse med flere og hurtigere afgange

Borgmester: Ikke modsætninger

Borgmester i Faaborg-Midtfyn, Hans Stavnsager (S), bakker op om en bedre færgeforbindelse som et skridt på vejen mod en fast forbindelse – ikke som hinandens modsætninger:

”Set fra et fynsk perspektiv er det oplagt, at vi på den korte bane forbedrer færgefarten, og at vi på den lange bane fortsætter arbejdet for en fast forbindelse. Det tager mange år at beslutte og bygge en bro, også selv om en forundersøgelse af AlsFynBroen forhåbentlig bliver en del af Folketingets kommende infrastrukturaftale. Så det giver kun god mening, at vi starter med at skabe en bedre færgeforbindelse mellem Als og Fyn, mens perspektiverne i en fast forbindelse bliver grundigt undersøgt af staten.”

Se COWI’s analyse her

Om AlsFynBroen
AlsFynBroen er et samarbejdsprojekt mellem Sønderborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune, som startede i 2017.

Formålet med samarbejdet er at indsamle og formidle viden om effekterne af en fast forbindelse mellem Als og Fyn med motorvej fra Sønderborg til et sted på Midtfyn. Det sker ved at lave analyser, rapporter og undersøgelser om blandt andet økonomiske effekter, arbejdsmarkedseffekter, trafik, finansieringsformer etc.

Organisatorisk består AlsFynBroen af en styregruppe, en komité med +40 medlemmer og et sekretariat med to medarbejdere. Komitéens rolle er at rådgive styregruppen og bidrage til projektets overordnede retning.

Se styregruppe og komité her.

For flere kommentarer eller oplysninger, kontakt AlsFynBroens sekretariat