Sønderborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune er officielt gået sammen om at arbejde for en fast forbindelse mellem Fyn og Als. Bestyrelsesformand i Danfoss, Jørgen Mads Clausen, er valgt som formand for projektets styregruppe.

En fast forbindelse mellem Fyn og Sønderjylland vil binde Danmark bedre sammen og sikre vækst og udvikling i Syddanmark. Derfor er politikerne i Sønderborg og Faaborg-Midtfyn gået sammen i et fælles projekt, der har til mål at forbinde kommunerne med hinanden og Sydfyn med Sønderjylland.

I dag havde projektets styregruppe sit første møde, og her blev direktør i den fynske møbelvirksomhed Carl Hansen & Søn, Knud Erik Hansen, valgt som næstformand, mens Danfoss’ bestyrelsesformand Jørgen Mads Clausen blev valgt som formand.

Jørgen Mads Clausen har i flere år været fortaler for en fast forbindelse mellem Fyn og Sønderjylland, og den nyudpegede formand er glad for at stå i spidsen for styregruppen.

”Jeg ser store perspektiver i en fast forbindelse, og jeg glæder mig over, at vi nu for alvor går i gang med at gøre projektet til virkelighed. En fast forbindelse vil være et boost til udviklingen i Syddanmark, og den vil med ét gøre det markant mere attraktivt at drive virksomhed og bo i regionen. Den vil løfte det sydlige Danmark og vil samtidig løse nogle store nationale trafikproblemer, så det er en god investering. Ikke kun lokalt og regionalt, men også nationalt,” siger Jørgen Mads Clausen.

Han tilføjer, at projektet ikke skal ses som en konkurrent til højaktuelle infrastrukturprojekter, som for eksempel en udvidelse af den vestfynske motorvej. ”Det tager jo tid at bygge en bro eller tunnel, så vi er nødt til at være fremsynede, hvis vi skal sikre vækst og udvikling, ikke kun i de store byer, men også i Syddanmark, ” siger Jørgen Mads Clausen.

Undersøgelser på vej

Hovedopgaven for styregruppen bliver at konkretisere, hvordan en fast forbindelse kan se ud, og hvordan den kan finansieres. I første omgang skal det ske gennem en række detaljerede undersøgelser af blandt andet de samfundsøkonomiske effekter, miljøeffekter, forholdene i det sydlige Lillebælt og mulige finansieringsmodeller.

Netop i forhold til finansiering ser formand Jørgen Mads Clausen mange mulige modeller for sig.

”Hvis vi ser bort fra de store byer og knudepunkter, er en bro mellem Fyn og Als et af de tre infrastrukturprojekter i Danmark, der giver det bedste afkast. Så en bro vil være en investering, der tjener sig selv hjem igen, og derfor kan det også være interessant for blandt andet pensionskasser at investere i projektet. Det er noget af det, vi vil undersøge nærmere i den kommende tid,” siger Jørgen Mads Clausen.

Sønderborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune har pr. 1 marts 2017 indgået en officiel samarbejdsaftale om at arbejde for en fast forbindelse mellem Sønderjylland og Sydfyn.

Forbindelsen skal erstatte færgen mellem Bøjden på Fyn og Fynshav på Als. Samarbejdet ledes af en styregruppe, som vil blive understøttet af en rådgivende komite.

Arbejdet med at sammensætte komiteen er i gang. Der er etableret et sekretariat med to ansatte til at understøtte styregruppe og komite. Begge kommuner afsætter årligt én million kroner til samarbejdet. Midlerne går blandt andet til aflønning af sekretariatets medarbejdere og finansiering af undersøgelser og analyser.

Sidstnævnte kan i visse tilfælde blive suppleret af midler fra fonde eller virksomheder.

Kommunernes samarbejdsaftale løber til og med udgangen af 2019.