PRESSEMEDDELELSE

Med AlsFynBroen arbejdsmarkedet i Sønderborg og omegn blive udvidet markant. Nye beregninger viser nemlig, at virksomhederne i Sønderborg få adgang til yderligere 175.000 personer i den arbejdsdygtige alder, og borgerne vil få adgang til 110.000 flere arbejdspladser.

En ny rapport fra konsulenthuset HBS Economics viser, at AlsFynBroen har stor effekt for arbejdsmarkedet i Sønderborg og flere dele af Sønderjylland.

Helt konkret vil borgerne i Sønderborg få adgang til 110.000 flere arbejdspladser i 12.500 flere virksomheder inden for en times kørsel fra deres bopæl. Det svarer til en stigning på 61 procent.

Tilsvarende vil en fast forbindelse mellem Als og Sydfyn også forøge arbejdsudbuddet med 55 %, så virksomhederne i Sønderborg og omegn får adgang til yderligere 175.000 personer i den erhvervsaktive alder inden for en times kørsel.

”Det er tydeligt, at AlsFynBroen vil have store effekter for arbejdsmarkedet i Sønderborg og omegn. At borgerne i Sønderborg får adgang til 110.000 flere arbejdspladser inden for en times kørsel er jo meget markant, og jeg er sikker på, at det også vil medføre mange andre positive effekter,” siger Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen (S).

Fra Sønderborg er der i dag adgang til 180.000 arbejdspladser inden for en times kørsel.

Læs rapporten her

Også gode effekter for Aabenraa, Padborg og store dele af Sydfyn

Og det er ikke kun Sønderborg, der får gavn af et øget arbejdsmarkedsopland med en kommende AlsFynBro. Beregningerne viser også, at der er gode afledte effekter for blandt andet Aabenraa og Padborg, og at en fast forbindelse også vil få betydning for væksten på store dele af Sydfyn.

Med en fast forbindelse til Sydfyn vil virksomhederne i Aabenraa få adgang til yderligere 40.000 personer i den erhvervsaktive alder inden for en times kørsel. Det svarer til en forøgelse af arbejdsudbuddet med 7,3 %. Borgerne i Aabenraa vil samtidig også få adgang til 26.000 flere arbejdspladser i 3.000 flere virksomheder inden for en times kørsel. Det svarer til 9 % flere arbejdspladser.

I Padborg vil virksomhederne få adgang til yderligere 13.000 personer i den erhvervsaktive alder, og borgerne vil få adgang til 9000 flere arbejdspladser inden for en times kørsel.

Tallene glæder formanden for Metal Sønderborg, Jesper Lund:

”Det er klart, at den faste forbindelse vil have størst effekt for arbejdsmarkedet i Sønderborg, men jeg glæder mig over, at vi også kan måle en stor effekt for eksempelvis Aabenraa og Padborg,” siger han.

Bedre sammenhængskraft i regionen

Udover at have store effekter for arbejdsmarkedet i Sønderjylland vil en fast forbindelse mellem Als og Sydfyn også øge sammenhængskræften i regionen ifølge den socialdemokratiske borgmester Erik Lauritzen.

”Med AlsFynBroen kan vi binde Region Syddanmark sammen på en helt nye måde. Både sønderjyderne og fynboerne får flere jobmuligheder og bedre infrastruktur. Fra Sønderborg vil vi kunne komme hurtigere til Odense, og vores virksomheder og industri vil få gavn af den viden og arbejdskraft, der er på Fyn. Vi vil også komme tættere på fynboerne, og det, tror jeg, er en styrke for regionen, der lige nu er meget opdelt. Med en fast forbindelse vil Als og Sydfyn ikke længere være udkantsområder, men derimod være meget centralt placeret, og det kan være med til øge sammenhængskraften i regionen,” siger Sønderborgs borgmester.

Fakta

Oversigt over det sønderjyske arbejdsmarked og arbejdskraftsopland med AlsFynBroen:

By Nye arbejdspladser (antal og procent) Øget arbejdsstyrke (antal og procent)
Sønderborg 110.000 (61 %) 175.000 (55 %)
Aabenraa 26.000 (9 %) 40.000 (7,3 %)
Padborg 9.000 (3 %) 13.000 (2,5 %)

Læs rapporten her

Kontaktinfo til AlsFynBroens sekretariat