AlsFynBroens komité bliver udvidet med to prominente folketingsmedlemmer i form af formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, og tidligere minister Lars Christian Lilleholt fra Venstre.

AlsFynBroens komite udvides op til de kommende infrastrukturforhandlinger, og viser en yderligere national opbakning til projektet.

Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige, er valgt til Folketinget i Sydjylland Storkreds og ser frem til at være en del af et projekt som gavner hendes valgkreds og Danmark som helhed:

”AlsFynBroen er et vigtigt infrastrukturprojekt, og vi skal arbejde mod at projektet bliver én af brikkerne i den kommende infrastrukturaftale. Jeg ser frem til at blive en del af et projekt, der kan sætte skub i væksten, beskæftigelsen og udviklingen i min valgkreds, og som samtidig kan få stor betydning for sammenhængen mellem Øst- og Vestdanmark.”

Lars Christian Lilleholt, som er forhenværende Energi- forsynings- og klimaminiser, er valgt til Folketinget i Fyns Storkreds. For Lars Christian Lilleholt, såvel som for komitéen i sin helhed, er det særlig vigtigt, at forbindelsen bliver så bæredygtig som muligt:

”Jeg har fulgt projektet længe og har set den udvikling, som projektet har gennemgået. Venstre har længe støttet, at AlsFynBroen bliver en del af den kommende aftale om infrastruktur og får en forhåndsundersøgelse. Jeg synes også det er interessant at følge, hvordan projektet kan opføres så klimavenligt og bæredygtigt som muligt.”

Bestyrelsesformand i Danfoss, Jørgen M. Clausen, er formand for AlsFynBroens styregruppe og komité, og han glæder sig over Vermunds og Lilleholts indtræden i komitéen:

”AlsFynBroens komité afspejler efterhånden den nationale opmærksomhed som AlsFynBroen har fået. Vi har en bred vifte af landspolitikere med i komitéen og Pernille Vermund og Lars Christian Lilleholt udgør en manifestation af opbakningen fra Christiansborg. Vi er glade for at have dem med, og glæder os til at få deres input med i vores videre arbejde med projektet.”

I dag er følgende landspolitikere medlem af komitéen
MF Pernille Vermund (NB), MF Lars Christian Lilleholt (V), MF Ellen Thrane Nørby (V), MF Jane Heitmann (V), MF Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), MEP Christel Schaldemose (S), MEP Pernille Weiss (K), MF Rasmus Helveg Petersen (RV), MF Niels Flemming Hansen (K) og tidligere formand for konservative, erhvervsminister og MEP Bendt Bendtsen.

Se styregruppe og komité her.