Hvordan vil en fast forbindelse mellem Als og Fyn se ud?

Det kan du se to bud på i disse animationer. Den øverste viser, hvordan en skråstagsbro kan komme til at se ud. Og den nederste viser køreturen i øjenhøjde, hvis den faste forbindelse bliver en bro.

Skråstagsbro

Tunnel (brug musen for 360-graders view)