Som en del af Infrastrukturplan 2035 vedtog et bredt flertal i Folketinget i juni, at der skal laves en forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Forundersøgelsen skal også undersøge mulighederne for at opgradere de landanlæg, som forbindelsen skal gå til og fra – Rute 43 på Fyn og Rute 8 på Als.

Nu er partierne bag den politiske aftale blevet enige om et kommissorium for forundersøgelsen, som skal starte i 2022 og være færdig i 2024.

Læs kommissorium her

Ingen motorvej, men mulighed for grøn transport

Det er værd at bemærke, at forundersøgelsen ikke undersøger muligheden for at etablere nye motorveje på hverken Fyn eller Als.

Forundersøgelsen skal beskrive løsninger både som tunnel og bro ligesom undersøgelsen også skal dække mulighederne for at genanvende den kommende tunnelelementfabrik i Rødbyhavn til at bygge forbindelsen.

Derudover har partierne bag aftalen besluttet, at der også skal ses nærmere på muligheden for cykler og kollektiv transport i forbindelsen med undersøgelsen.