Revideret kommissorium giver bedre beslutningsgrundlag

Revideret kommissorium giver bedre beslutningsgrundlag   Forligspartnerne bag AlsFynForbindelsens forundersøgelse har revideret kommissoriet, så man nu undersøger flere mulige linjeføringer. Det oprindelige kommissorium var ret restriktivt med hensyn til...