En ny rapport kommer med konkrete bud på, hvordan en fast forbindelse mellem Als og Fyn også kan blive for cyklister. Som verdens længste cykelbro vil broen blive en attraktion i sig selv og trække flere turister til området.

Du kan ikke cykle over Storebæltsbroen, og heller ikke på Øresundsbroen. Men du kan meget vel komme til at cykle mellem Als og Fyn, hvis den 11 kilometer lange faste forbindelse bliver til virkelighed.

AlsFynBroen og Dansk Cykelturisme har sammen undersøgt, hvordan en kommende forbindelse mellem Sønderjylland og Sydfyn også kan blive for cyklister. Og perspektiverne er gode, viser en helt ny rapport, som COWI har udarbejdet.

Ved at sammenligne med andre internationale cykelattraktioner estimerer rapporten, at en AlsFyn-bro med cykelsti årligt vil kunne tiltrække op til 8.500 flere cykelturister til regionen, og at mellem 38.000 og 230.000 cyklister årligt vil køre over broen. Rapporten anslår, at det vil kunne øge den lokale turismeomsætning med mellem 10 og 50 millioner krone

Cykler og grøn transport skal tænkes ind

Sønderborg Kommune er én af parterne bag AlsFynBroen, og her er borgmester Erik Lauritzen (S) begejstret for idéen om at have verdens længste cykelbro i ”baghaven”.

”En fast forbindelse vil skabe helt ny vækst og udvikling i hele Sønderjylland og på Fyn. Og hvis vi samtidig kan gøre broen til verdens længste cykelbro, så vil det give vores turismeindustri et kæmpe løft,” siger han.

Faaborg-Midtfyn Kommune er den andel del af AlsFynBroen, og hvis en forundersøgelse af en fast AlsFyn-forbindelse bliver en del af den kommende infrastrukturaftale – som regeringen og en række partier i Folketinget lægger op til – håber borgmester Hans Stavnsager (S), at muligheden for en cykelsti bliver undersøgt nærmere.

”Både på Fyn og i Sønderjylland har vi mange cykelturister og satser stort på at tiltrække flere, så det er vigtigt, at man også fremover kan cyklen med mellem Als og Fyn. Derfor er det i mine øjne helt oplagt, at vi allerede nu begynder at tænke cyklisme ind i projektet – og det samme gælder kollektiv transport og andre grønne løsninger. Så jeg håber på, at der inden sommerferien bliver vedtaget en forundersøgelse, og at den blandt andet vil se på mulighederne for at gøre AlsFyn-broen til verdens længste cykelbro,” siger han.

En unik attraktion

Hos Dansk Cykelturisme mener de også, at cykelmulighederne skal undersøges nærmere.

”Jeg mener, at det bør være et princip ved alle større infrastrukturprojekter, at man fra start tænker cyklerne ind. Og AlsFyn-broen er et glimrende eksempel, for COWI’s rapport viser tydeligt, at det ikke ”bare” vil blive en cykelforbindelse. En 11 kilometer lang cykelbro vil blive en unik attraktion, og den vil have potentiale til at give cykelturismen i Danmark et stor løft. Det at køre over verdens længste cykelbro er en oplevelse, folk er villige til at rejse langt for,” siger direktør Jesper Pørksen.

Hos Destination Sønderjylland – de sønderjyske kommuners turismesamarbejde – kan direktør Karsten Justesen også se store perspektiver i at have verdens længste cykelbro som trækplaster.

”Der er ingen tvivl om, at en cykelbro vil have masser af wow-effekt og gøre vores område endnu mere attraktivt som cykeldestination. Vi har i mange år arbejdet hårdt for at forbedre Cykelrute 8, og hvis vi ude i fremtiden har intet mindre end verdens længste cykelbro som en del af ruten, så vil det utvivlsomt tiltrække flere cykelturister og gøre Als og Sønderjylland til en endnu mere tillokkende feriedestination,” siger han.

FAKTA

COWI har undersøgt, hvordan en fast forbindelse mellem Als og Fyn også kan blive for cykler. Med en længde på cirka 11 kilometer vil det blive verdens længste cykelbro. I dag ligger den længste cykelbro i kinesiske Xiamen og er på otte kilometer.

Rapporten præsenterer fire modeller for en cykelbro, ligesom de mulige effekter for turismen bliver undersøgt. Ved at sammenligne med andre internationale cykelattraktioner anslår COWI, at:

  • en AlsFyn-bro med cykelsti årligt kan tiltrække op til 8500 flere cykelturister til regionen
  • mellem 38.000 og 230.000 cyklister årligt vil køre over broen. Et centralt estimat viser et besøgstal på 110.000 besøgende årligt. Knap 20 procent vil være fra udlandet.
  • en cykelbro vil kunne bidrage til at øge den lokale omsætning fra turisme med mellem 10 og 50 millioner kroner årligt.

Der er tale om estimater, og derfor er der et stort spænd i de anslåede effekter. Udgangspunktet i rapporten er en landevejsbro med en separat cykelsti. Merudgiften ved en cykelsti ligger på 500-900 millioner kroner afhængig af placering og udformning. En landevejsbro uden cykelsti er af Rambøll blevet anslået til at koste mellem fire og fem milliarder kroner.

AlsFynBroen og Dansk Cykelturisme peger på version 4 som den mest optimale. Her vil man som cyklist være placeret i god afstand af biler, man er afskærmet for vind og støj og der er gode muligheder for at lave udsigtsplatforme og rastepladser.

Læs hele rapporten her

Se alle modelfotos af version 4

Kontaktinformation
Hans Stavnsager, borgmester, Faaborg-Midtfyn Kommune, 72 53 17 14
Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg Kommune, 27 90 02 06
Jesper Pørksen, direktør, Dansk Cykelturisme, 27 83 76 73
Karsten Justesen, direktør i Destination Sønderjylland, 81 82 45 70
Christoffer Voss, kommunikationsansvarlig, AlsFynBroen, 72 53 11 76