Nyhedsbrev september 2022: Forundersøgelse og Komitémøde

Kære medlem af komitén for AlsFynBroen Forundersøgelsen er så småt gået i gang. Det har ændret rammebetingelserne for AlsFynBroen og vores arbejde. Men der er fortsat masser at lave, og vi ligger ikke på den lade side. Jeg vil derfor bruge dette nyhedsbrev til at give...

Sønderborg Kommune ønsker at sikre fremdriften for Als-Fyn Komiteen

For at fremtidssikre arbejdet med en fast forbindelse mellem Als og Fyn ønsker Økonomiudvalget i Sønderborg Kommune  at omdanne arbejdet i Als-Fyn Komiteen, så flere kommuner og virksomheder kommer med. Samarbejdsaftalen for Als-Fyn Komiteen udløber ved udgangen af...

Ny hjemmeside om forundersøgelse af Als-Fyn-forbindelse

Sund&Bælt og Vejdirektoratet har lanceret en ny hjemmeside, der omhandler forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. På adressen www.als-fyn.dk kan man fremover finde opdaterede informationer om den forundersøgelse, der netop er sat i gang....

Forundersøgelsen er på vej: Læs her, hvad den skal undersøge

Som en del af Infrastrukturplan 2035 vedtog et bredt flertal i Folketinget i juni, at der skal laves en forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Forundersøgelsen skal også undersøge mulighederne for at opgradere de landanlæg, som forbindelsen skal gå...

AlsFynBroens inputs til den kommende forundersøgelse

Forundersøgelsen af en fast forbindelse mellem Alsog Fyn samt en opgradering af vejforbindelsen på land ventes at starte i 2022 og være færdig i 2024. Hvad forundersøgelsen præcis skal indeholde og undersøge ligger dog endnu ikke fast. Her kan du læse AlsFynBroens...