Sund&Bælt og Vejdirektoratet har lanceret en ny hjemmeside, der omhandler forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

På adressen www.als-fyn.dk kan man fremover finde opdaterede informationer om den forundersøgelse, der netop er sat i gang.

Forundersøgelsen, der er en del af Infrastrukturplan 2035, undersøger både tunnel- og broløsninger samt opgradering af ca. 40 km vejanlæg på Als og Fyn.

Som en del af forundersøgelsen undersøges det blandt andet, hvor en fast forbindelse kan etableres, så der bliver taget mest hensyn til lokale landskabsforhold, naturområder, bebyggelser og kulturarv. Forundersøgelsen ser også på en opgradering af de landanlæg, som forbindelsen skal gå til og fra – Rute 43 på Fyn og Rute 8 på Als.

Derforetages foretages ikke undersøgelser for etablering af nye motorveje hverken på Fyn eller Als.

Forundersøgelsen gennemføres som et samarbejde mellem Sund & Bælt og Vejdirektoratet og forventes at være afsluttet sidst i 2024.

Når forundersøgelsen er offentliggjort, er det op til Folketinget, om  man ønsker at gå videre med projektet.

Det næste skridt vil i så fald være en miljøkonsekvensvurdering, som danner det endelige beslutningsgrundlag for en anlægslov – den politiske beslutning om at anlægge en fast forbindelse mellem Als og Fyn.