Læs rapporter vedrørende en fast forbindelse mellem Als og Fyn

Rapport fra Vejdirektoratet

En fast forbindelse mellem Als og Fyn

Rapport fra Vejdirektoratet, 2019.

Link til miljøscreening, vejteknisk beskrivelse  mv.

Rapporter fra AlsFynBroen

Cykelsti på AlsFyn-broen

Analyse om muligheden for at lave cykelsti på en kommenede AlsFyn.-bro. Udarbejdet af COWI, 2021.

Mulig brugerfinansiering og anlægsoverslag

Forstudie af alternative anlægstekniske løsninger og overslagsberegninger på, hvad der skal til for at sikre fuld brugerfinansiering. Rambøll, 2020.

Trafikal vurdering af en 2+1-løsning

Notat om perspektiverne i en AlsFyn-forbindelse som 2+1-vej.
Rambøll, 2020.

AlsFyn-forbindelsen: Vækst, innovation og muligheder

Notat om understøttende fortællinger om potentialer og rationaler bag en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Rambøll, 2020.

Vurdering af trafikale effekter af ny færgeforbindelse

Rapport om effekterne af elfærgeforbindelse mellem Bøjden og Fynshav med hyppigere og hurtigere afgange. COWI, 2020
(Opdateret 2021)

Vurdering af støj og trafik

Støjvurdering baseret på skrivebordsberegninger. COWI, 2019.

Samlede økonomiske effekter på kommuneniveau

Rapport om de samfundsøkonomiske og dynamike effekter af en fast forbindelse på kommuneniveau. Udarbejdet af COWI og Rambøll, 2018.

Opsummeringsrapport: Fordele og ulemper ved en fast forbindelse mellem Als og Fyn

Opsamlende rapport, der samler de vigtigste fakta fra tidligere rapporter om AlsFynBroen. Udarbejdet af COWI, 2018.

Trafikale og samfundsøkonomiske effekter af en tredje forbindelse mellem Fyn og Jylland

Rapport med analyser af de trafikale og samfundsøkonomiske effekter af hhv. AlsFynBroen og en ny forbindelse over Lillebælt ved Middelfart. Udarbejdet af COWI, 2018.

Arbejdskraftoplande med og uden AlsFynBroen

Analyse af AlsFynBroens  betydning for fynske og sønderjyske byers arbejdskraftopland. Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz, 2018.

Analyse af dynamiske effekter

Analyse af AlsFynBroens bredere økonomiske effekter.
Udarbejdet af Rambøll, 2018.

Regionale effekter af udvalgte infrastrukturprojekter

Rapport om de regionale effekter af udvalgte skandinaviske infrastrukturprojekter. Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz, 2019.

Trafikudviklingen på Fyn

Kort notat om trafikudviklingen på Fyn og de mulige infrastruktursløsninger. Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz, 2018.

Anlægsvurderinger for AlsFynBroen

Rapport med analyser af fire forskellige typer af faste forbindelser. Udarbejdet af COWI, 2017.

Tidligere rapporter udarbejdet af Region Syddanmark

Trafikal analyse af en fast forbindelse

Trafikal analyse af en fast forbindelse mellem Fyn og Als.
Udarbejdet af COWI, 2016.

Screeningsrapport

Analyse af den økonomiske og trafikale betydning af en fast forbindelse mellem Fyn og Als. Udarbejdet af COWI, 2011.

CVR: 4372 4541

Sønderborg Kommune logo hvid