For at fremtidssikre arbejdet med en fast forbindelse mellem Als og Fyn ønsker Økonomiudvalget i Sønderborg Kommune  at omdanne arbejdet i Als-Fyn Komiteen, så flere kommuner og virksomheder kommer med.

Samarbejdsaftalen for Als-Fyn Komiteen udløber ved udgangen af 2022, og vurderingen er, at det er nødvendigt med en lokal indsats i mindst ti år endnu for at sikre, at forbindelsen også fremover har politisk opbakning på Christiansborg. Økonomiudvalget i Sønderborg Kommune har derfor godkendt at omdanne arbejdet med Als-Fyn Komiteen.

– En fast forbindelse mellem Fyn og Als er afgørende for at understøtte Sønderborg Kommunes erhvervsliv og sikre udvikling af hele området. Det kræver en vedvarende lokal indsats i en ny juridisk konstruktion, hvor vi får flere kommuner og virksomheder med ind i arbejdet. Derfor skal arbejdet i Als-Fyn Komiteen fremtidssikres, for selv om forundersøgelsen netop er sat i gang, så vil det tage yderligere 10 til 15 år for at komme helt i mål med en beslutning i Folketinget, siger Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg Kommune.

Et bredt flertal i Folketinget besluttede i 2021, at der skal foretages en forundersøgelse af en mulig fast forbindelse mellem Als og Fyn. Forundersøgelsen løber fra 2022 til 2024.

I 2017 indledte Faaborg-Midtfyn og Sønderborg kommuner et samarbejde om at etablere en fast forbindelse mellem Fyn og Als, der i sin nuværende form løber indtil den 31. december 2022. Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune vil drøfte sagen i efteråret for at få afklaret kommunens stilling til det videre arbejde i Als-Fyn Komiteen

Der arbejdes henimod, at Als-Fyn Komiteen fra 2023 bliver organiseret i en forening, der skal arbejde tæt sammen med foreningen Als-Fyn Broen, der er en privat og frivillig forening.

– Vi har hele tiden haft og vil også i fremtiden have et tæt og stærkt samarbejde med folkene i foreningen Als-Fyn Broen. Der er et kæmpe engagement for den faste forbindelse over Lillebælt, der kan binde Als og Fyn sammen, og det store arbejde i foreningen skal vi selvfølgelig understøtte i fremtiden, siger borgmesteren.

Det vurderes, at Sønderborg Kommunes årlige medlemsbidrag i den nye konstruktion vil være på cirka 400.000 kroner. Beløbet skal ses i sammenhæng med antal indbyggere i kommunen og de fordele, som Sønderborg Kommune vil få af en fast forbindelse. Beløbet indarbejdes i det administrative budget for 2023.