COWI har for AlsFynBroens sekretariat udarbejdet en støjvurdering af både den nuværende Rute 43 og et scenarie med en AlsFyn-forbindelse med motorvej.

Det er vigtigt at slå fast, at der er tale om en vurdering baseret på skrivebordsberegninger. En egentlig støjanalyse baseret på målinger i felten og landskabsanalyser er omfattende og bekostelig og vil således skulle laves af staten i forbindelse med eventuelle VVM-undersøgelser.

AlsFynBroens sekreriatschef, Jes Schwartz-Hansen, siger om vurderingen:

”Vi har bedt COWI om en indledende støjvurdering for at få et indtryk af, hvilke muligheder der er for at reducere støjen fra en mulig kommende motorvej i forbindelse med en AlsFynBro. Og vurderingen fra COWI viser ganske tydeligt, at man med simple foranstaltninger og for relativt begrænsede beløb kan reducere vejstøjen markant. De muligheder vil vi tage med i det videre arbejde.”

Støjvurderingen viser for eksempel, at den såkaldte grænseværdiafstand for rekreative områder (53 Db) kan reduceres fra 800 meter ved en almindelig, flad motorvej med standard vejbelægning til 80 meter, hvis man laver en afgravning og bruger støjsvag vejbelægning.

Til sammenligning er den tilsvarende grænseværdiafstand (53 dB) på 165 meter for den eksisterende landevej gennem Svanninge Bakker.

OBS: Vejføringen i støjvurderingen er ikke et udtryk for, at der er fastlagt en linjeføring. Det er Vejdirektoratet og staten, som på sigt skal beslutte linjeføringen af en fast forbindelse.

Læs rapporten her

Kontaktoplysninger til AlsFynBroens sekretariat