Indlæg af AlsFynBroens styregruppe, bl.a. bragt i Jydske Vestkysten 13. marts 2021 og Fyens Stiftstidende 17. marts 2021.

For fire år siden indgik Faaborg-Midtfyn og Sønderborg kommuner et samarbejde om at undersøge mulighederne for en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Dengang i 2017 var der ikke mange uden for lokalområdet, som troede på en ny sydlig Lillebæltsforbindelse. I dag er billedet et helt andet.

Om kort tid begynder forhandlingerne om fremtidens infrastruktur, og vi har en begrundet forventning om, at Folketinget sætter midler af til en statslig undersøgelse af en fast AlsFyn-forbindelse. Det skyldes i høj grad den række af rapporter, som tydeligt viser, at en fast forbindelse vil være en rigtig god investering.

Det gælder samfundsøkonomisk og nationalt med en høj intern rente, millioner af sparede transporttimer og et Danmark, der bliver bundet bedre sammen. Og det gælder lokalt og regionalt med økonomiske gevinster for Fyn og Sydjylland på i alt 18 mia. kr. og bedre rammevilkår til erhvervslivet og for bosætningen.

I AlsFynBroens styregruppe fokuserer vi dog ikke kun på tal og økonomiske beregninger. Vi er også ekstremt opmærksomme på, at der både på Fyn og Als er unikke naturområder, bl.a. Svanninge Bakker, som vi skal passe på. Det er natur, som har værdi i sig selv, og som er vigtige åndehuller for de lokale, der går, løber, cykler og rider i områderne.

Derfor arbejder vi målrettet for, at en fast forbindelse skal være så bæredygtig som overhovedet muligt.

Det gælder linjeføringen på land, hvor vi opfordrer Vejdirektoratet til at undersøge alle realistiske scenarier, både nye veje og en opdatering af Rute 43.

Det gælder vejtype, hvor vi fra AlsFynBroens side på det varmeste anbefaler, at staten ikke kun undersøger en motorvejsforbindelse, men også en 2+1-vej, som vil have en række klare fordele.

Det gælder valget mellem bro eller tunnel, hvor den mest skånsomme model for Lillebælt skal vælges.

Det gælder selve byggeriet, hvor der skal bygges med CO2-besparende cement (som færdigbygget vil AlsFyn-forbindelsen ikke øge CO2-udledningen, da stigningen i trafik udlignes af, at mange køretøjer vil køre færre kilometer).

Det gælder naturbeskyttelse og miljø, hvor der skal tages hensyn til dyreliv og beskyttede områder. Og det gælder i forhold støj, hvor alle tænkelige foranstaltninger bør indtænkes. Kan man f.eks. grave dele af vejforbindelsen omkring Faaborg ned, så man i stedet for at inddrage faktisk kan skabe ny natur?

Alt det ønsker vi svar på, så vi kan få et tydeligere billede af, hvordan en fast forbindelse kan se ud. Og vi ved, at dem, der er imod en fast forbindelse, også efterlyser svar på lige netop disse spørgsmål.

Derfor er der brug for en statslig forundersøgelse eller VVM-undersøgelse. Det vil give os den viden, vi alle efterspørger, og som er en forudsætning for at træffe de rigtige beslutninger på sigt. Og mere viden vil forhåbentlig også bidrage til, at vi kan få en debat, som ikke kun at handle om for eller imod, men hvor der også er plads til at tænke i og diskutere alternative løsninger og muligheder.

I AlsFynBroens styregruppe tror vi på, at det er muligt at finde den gyldne middelvej. En middelvej, hvor vi skaber helt nye muligheder for vækst og udvikling i Faaborg og på Als og samtidig passer på vores vigtige naturområder. Hvor der er plads til både udvikling og til at passe på det, der gør området unikt.

I vores optik er spørgsmålet nemlig ikke, om vi vil have natur eller udvikling. Det rigtige spørgsmål er: Hvordan vi finder den rette balance, så der er plads til begge dele?