Med regeringens udspil til en ny infrastrukturplan er vi i AlsFynBroen nu meget tæt på at nå vores store mål – en statslig forundersøgelse, der kan kaste mere lys over projektet og give os mere viden om, hvordan en fast forbindelse mellem Als og Fyn helt konkret kan se ud.

Regeringens udspil er en milepæl for vores projekt, og vi har i denne uge taget et stort skridt mod realiseringen af en bro eller tunnel mellem Als og Fyn og en opgradering af vejene mellem Faaborg og Odense og mellem Fynshav og Alssundbroen.

Siden 2017 har vi i AlsFynBroen arbejdet seriøst med rapporter, involvering af erhvervslivet på Fyn og i Sønderjylland, lokale engagerede og politikere på alle niveauer – lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

I den forbindelse vil vi gerne takke alle dem, der har taget sig tid til at mødes med os, og som har lyttet til os og bakket os op.

Tak til vores dygtige komité, som løbende er blevet udvidet og i dag tæller over 50 medlemmer.

Og ikke mindst skal der lyde en stor tak for den brede politiske opbakning, vi har mødt fra en lang række af politiske partier i Folketinget, som i de senere år har støttet aktivt op om en AlsFyn-forbindelse og behovet for en statslig forundersøgelse.

Vi ser frem til at følge de kommende politiske forhandlinger og til, at der inden sommerferien forhåbentlig officielt er vedtaget en forundersøgelse.

AlsFynBroens styregruppe