Når en fast forbindelse mellem Als og Fyn skal undersøges nærmere, bør flere forskellige vejtyper indgå i analysen. Det siger AlsFynBroens styregruppe forud for de kommende infrastrukturforhandlinger.

Til efteråret skal Folketingets partier forhandle om en ny infrastrukturaftale, og her håber AlsFynBroens styregruppe, at en statslig forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn bliver en del af aftalen.

Og i så fald bør en forundersøgelse blandt andet fokusere på at finde ud af, hvilken vejtype, der samlet set vil være den bedste. Det siger formand for AlsFynBroens styregruppe, Jørgen M. Clausen.

”Fra styregruppens side ønsker vi selvfølgelig, at en fast forbindelse og den medfølgende opgradering af vejnettet bliver den bedst mulige. Der er mange faktorer i spil, og der er mange hensyn, der skal tages, når det kommer til linjeføring og vejtype. Derfor opfordrer vi til, at man fra statens side ikke på forhånd lægger sig fast på kun at undersøge f.eks. en motorvej, men i stedet åbent undersøger, hvilken løsning der er bedst, når det kommer til trafikale effekter, samfundsøkonomi, miljø, natur og så videre,” siger han og tilføjer:

”Præcis som en forundersøgelse også bør se på, om en tunnel eller bro er den bedste løsning.”

Notat: 2+1-vej har en række fordele

AlsFynBroens egne analyser har hidtil taget udgangspunkt i en motorvejsforbindelse ud fra et ønske om at fokusere budgettet, der er kommunalt finansieret, på kun ét scenarie. AlsFynBroen har på den baggrund fået Rambøll til i løbet af foråret at kortlægge perspektiverne i en 2+1-løsning i et nyt notat, og det viser bl.a., at støjniveauet vil være lavere, og at anlægsomkostningerne vil være mindre.

 ”Det har været vigtigt for os også at belyse perspektiverne i en 2+1-løsning, og det nye notat viser ganske tydeligt, at der er fordele ved en 2+1-vej. Men det er kun et indledende notat, og der er brug for en statslig forundersøgelse, hvor fordele og ulemper ved både et motorvejsscenarie og en 2+1-løsning bliver grundigt undersøgt og kortlagt. På den måde vil vi få et solidt og oplyst grundlag at træffe beslutninger ud fra,” siger Jørgen M. Clausen.

Bedre Rute 43 i to tempi

I sidste uge tilkendegav flere transportordførere, at de i de kommende infrastrukturforhandlinger også vil diskutere en snarlig opgradering af landevejen mellem Faaborg og Odense (Rute 43). For borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager (S), hænger det godt sammen med AlsFynBroens arbejde.

”Der er allerede i dag et stort behov for at forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden på Rute 43. Og jeg kan sagtens se et scenarie for mig, hvor man inden for få år opgraderer Rute 43 på en måde, så man får positive effekter med det samme, men samtidig sikrer sig, at vejen på længere sigt let kan udvides og tilpasses en fast forbindelse. Det vil i mine øjne være en rigtig smart løsning.”

Se Rambølls notat her

Om AlsFynBroen
AlsFynBroen er et samarbejdsprojekt mellem Sønderborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune, som startede i 2017.

Formålet med samarbejdet er at indsamle og formidle viden om effekterne af en fast forbindelse mellem Als og Fyn med motorvej fra Sønderborg til et sted på Midtfyn. Det sker ved at lave analyser, rapporter og undersøgelser om blandt andet økonomiske effekter, arbejdsmarkedseffekter, trafik, finansieringsformer etc.

Organisatorisk består AlsFynBroen af en styregruppe, en komité med +40 medlemmer og et sekretariat med to medarbejdere. Komitéens rolle er at rådgive styregruppen og bidrage til projektets overordnede retning.

Se styregruppe og komité her.

For flere kommentarer eller oplysninger, kontakt AlsFynBroens sekretariat